Med heder som boja

Peter Sporremark och Ezzeddine Zein Foto: Charlotte Pehrson

Nyligen hade jag förmånen att få träffa eldsjälarna Ezzeddine Zein och Peter Sporremark som under två års tid arbetat dag och natt – utan att ta ut en krona i lön – med att göra Sveriges första dramafilm om hederskulturen. Dagligen utsätts tiotusentals unga människor i Sverige för våld, hot och begränsningar i sin vardag kopplat till hederskulturen. Men om detta talas det inte mycket.

Under våren ska filmen ”Heder” skickas ut till 300 skånska gymnasieskolor. Filmmakarnas mål är att nå lärare och elever i hela landet, liksom politiker, polisen och myndighetspersoner som kommer i kontakt med hedersproblematiken.

”Jag möter dagligen unga tjejer som är utsatta för hedersproblematiken. Med filmen vill vi ge dem som är utsatta något att relatera till, men också öppna ögonen hos dem som inte har kontakt med problematiken. Vi vill ge gymnasieelever tillfälle att prata öppet om hur de ser på ämnet och hur heder påverkar deras liv. Hedersrelaterat våld är ett verkligt problem i vårt land. Vi måste börja prata om det”, säger Ezzeddine Zein som jobbar som ungdomskonsulent på Selma Lagerlöfgymnasiet i Landskrona.

Jag har fått se filmen, som handlar om 19-åriga gymnasietjejen Nadja, och grät både under och efter. Det finns så många världar som man inte känner till, som man inte har någon insikt i. Tack Ezzeddine och Peter för att ni öppnar ögon och för att ni gjort den här filmen.

Vill du köpa filmen? kontakta då filmmakarna på deras mejl som ni hittar här.

Läs min intervju med Ezzeddine Zein och Peter Sporremark i Skånska Dagbladet och Norra Skåne nedan (klicka på bilden).

Artikel om hedersvåld och filmen Heder i Skånska Dagbladet. Text: Charlotte Pehrson