Låt lusten leva länge

I samhället talas det väldigt lite om människors sexualitet under livets andra hälft. Äldre och sex, vad då? Som om behovet av närhet inte längre fanns. Som om det vore förbehållet unga människor.

I senaste numret av Pensionärernas Riksorganisations tidning PROpensionären (nr 1/13) skriver jag om detta viktiga ämne i samband med att RFSU Stockholm öppnar landets första sexualmottagning och sexualrådgivning på temat ”Låt lusten leva länge”, riktad mot åldersgruppen 50+. Dit kan män och kvinnor vända sig med frågor på såväl det medicinska som det psykologiska området. Ett fantastiskt inititiv.

Jag har intervjuat Elinor Hanson på RFSU Malmö, som brinner för att lyfta fråga. Dagens pensionärer är uppvuxna med en tystnadskultur kring sexualitet, men framtidens pensionärer kommer att ha en helt annan inställning, menar hon.